Alpaki i nie tylko

Wycieczka do zagrody naszego kolegi z klasy.