Biblioteka - rok szkolny 2023/2024

Biblioteka czynna

poniedziałek

10.25 - 11.25

wtorek

12.45 - 13.45

środa

10.25 - 13.25

czwartek

10.25 - 11.25

piątek

8.00-8.50

10.25 – 11.25

12.50-13.00

Rok szkolny 2022/2023

Biblioteka czynna:

Poniedziałek  8.00 – 8.45

                        10.25-10.40

                       12.45-13.45

  Wtorek       9.40- 10.40

                      12.45-13.45

      Środa       10.25-10.40

                       12.45-13.45

Czwartek       9.40-11.30

                        12.45-13.45

     Piątek       9.40-10.40

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

§ 1

Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 3 osób.

 

§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

Książki będą wypożyczane zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki, który znajduje się na drzwiach biblioteki i w dzienniku elektronicznym.


§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

Zwracaną książkę należy odłożyć na stolik specjalnie do tego przygotowanym (ZWROT KSIĄŻEK), z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.  Blat będzie dezynfekowany.

Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.