Rada Pedagogiczna

Dyrektor - mgr inż. Bogumiła Ciągwa - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

- mgr Barbara Ciągwa - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

- mgr Hanna Krzyżanowska - chemia, wiedza o społeczeństwie

- mgr Joanna Hodorowicz - Rabiańska - wychowanie fizyczne

- ks. mgr Michał Krasowski - religia

- mgr Beata Koszut - język polski, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

- mgr Elżbieta Madeja -  edukacje wczesnoszkolna, technika, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa

- mgr Maria Rusnak - edukacja wczesnoszkolna, geografia, plastyka

- mgr Agata Rusnak - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

- mgr Lucyna Rzepiszczak - matematyka

- mgr Anna Sołtys -  język słowacki, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

- Monika Jurgowian - świetlica

- mgr Agnieszka Wojtanek - język niemiecki, muzyka

- mgr Lucyna Zabrzewska - język polski, historia

- mgr Małgorzata Ziemianek - język angielski, historia

- mgr Elżbieta Pietruś - fizyka, informatyka