Historia Szkoły Podstawowej w Jurgowie

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z roku 1741. Jej treść dotyczy pożaru w tym właśnie roku, w którym ogień strawił w szkole najstarsze metryki parafialne. Niestety nikt nie jest w stanie stwierdzić jak długo istniała szkoła przed rokiem 1741.

W szkołach wiejskich na Spiszu uczono religii i historii biblijnej, rachunków, czytania, pisania i historii naturalnej. I tak było również w jurgowskiej szkole, której oficjalna nazwa brzmiała: Jurgowska rzymsko – katolicka ludowa szkoła podstawowa. Ludowa szkoła podstawowa prowadziła edukację w klasach od pierwszej do szóstej i kończyła się uzyskaniem świadectwa końcowego.

Wiek XIX nie pozostawił po sobie żadnych dokumentów archiwalnych dotyczących działalności szkoły.

Po zmianie granic w 1920 roku w Jurgowie powstała polska szkoła. Kilku jej absolwentów po ukończeniu szkoły podstawowej w Jurgowie, rozpoczęło naukę w słowackich gimnazjach m.in. w Lew oczy, Podolińcu, Koszycach, Rużomberku oraz w polskim gimnazjum w Nowym Targu. Absolwenci słowackich i polskich gimnazjów rozpoczęli również studia wyższe m.in. w Spiskiej Kapitule, Bratysławie i Krakowie.

W 1920 roku, po przyłączeniu 14 wiosek spiskich do Polski, delegatem na Spisz z ramienia Towarzystwa Szkoły Ludowej w Jurgowie został Leon Szkocki.

11 września 1939 r., po przejęciu skrawka Spisza (w tym wsi Jurgów) przez Czechosłowację, zaczęto otwierać szkoły słowackie i obsadzać ich nauczycielami. Szkoły należały wówczas do powiatu Spišska Stara Ves. W 1940 roku istniała trzyklasowa szkoła podstawowa w Jurgowie, która liczyła łącznie 140 uczniów. Okres Republiki Słowackiej (1939-1945) to nie tylko czas, w którym istniała słowacka szkoła podstawowa (Ludová škola), lecz także niższa słowacka szkoła średnia tzw. štátna meštianska škola (o profilu zbliżonym do gimnazjum), która działała w latach 1941-1945 pod kierownictwem: Františka Jurišiča oraz Michala Grigera.

1 sierpnia 1947 roku, pracę w jurgowskiej szkole rozpoczął Stanisław Cichy. Przez otwarcie internatu, ściągnięto do szkoły znaczną liczbę dzieci z najbiedniejszych rodzin z Czarnej Góry, Rzepisk, Brzegów, Białki i Bukowiny.

  • W 1951 roku, kierownictwo szkoły objął Zenon Janiga.
  • W roku szkolnym 1954/1955 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jurgowie został Adam Sawicz.
  • W roku 1973 funkcję dyrektora szkoły objął Zbigniew Zabrzewski.    
  • W 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Helena Michalak.
  • Rok szkolny 2001/2002 rozpoczął się od przejęcia funkcji dyrektora szkoły przez Bogumiłę Ciągwa.

Obszerne informacje o czasach szkolnych dawniej można znaleźć na stronie  www.spisz.iq.pl/jurgow/history/tale/.