• Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”

  dodano dnia: 13 października 2020 / 22:22

  Projekt „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” będzie realizowany w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 i jego głównym celem jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u uczniów objętych projektem oraz zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych jak również podniesienie kompetencji zawodowych  nauczycieli  w naszej Szkole. Szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny oraz będzie udzielała pomocy uczniom w rozwoju kompetencji kluczowych, organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi i wsparała uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  W ramach projektu założono:

  1.  Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Jurgowie: proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli.

  2. Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Jurgowie na zajęciach rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego, dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego, rozwijających zainteresowania z j. niemieckiego, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, rozwijających uzdolnienia z matematyki, rozwijających uzdolnienia z informatyki, rozwijających uzdolnienia z przyrody, dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, rozwijających uzdolnienia z geografii, dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki, rozwijających uzdolnienia z biologii oraz korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych dla uczniów z SPE.  

  Zajęcia odbywać się będą zgodnie  z ustalonym harmonogramem.

  Materiały do pobrania:

  Regulamin projektu i rekrutacji - .doc

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - .doc

  Formularz zgłoszeniowy - .doc

  Umowa uczestnictwa w projekcie - .doc

  Plakat - pdf

   

                                                                                                                                         

  Czytaj więcej
 • Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

  dodano dnia: 7 maja 2021 / 14:16

  W ramach projektu uzniowie realizowali zaplanowane zajęcia zdalnie i stacjonarnie a na koniec projektu odbyli wycieczkę do Centrum Nauki i Zmysłów. Zapraszamy na naszą stronę do aktualności a tutaj do galerii zdjęć.

  Czytaj więcej
 • Laboratoria przyszłości

  dodano dnia: 9 listopada 2023 / 7:57

  Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
  Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte, dzięki któremu uczniowie  moga uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości, w naszej szkole  nauczyciele prowadzą zajęcia od roku szkolnego 2022/2023. Szczegółowe informacje w zakładce - Nasza Szkoła - Labolatoria Przyszłości.

  Czytaj więcej
 • Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

  dodano dnia: 17 sierpnia 2023 / 18:10

  Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

  Realizatorami zadania grantowego są: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Bukowinie Tatrzańskiej, Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze, Szkoła Podstawowa w Jurgowie, Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, Gminny Zespół Oświatowy w Bukowinie Tatrzańskiej.

  Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

  1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe).
  3. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.
  4. Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:
   1. grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:
   2. grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży;
   3. realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;
   4. organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących.
  1. Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

  Termin realizacji grantu to okres od 01.03.2023 r. do 31.08.2023r. 

  W ramach realizacji projektu w naszej Szkole były realizowane działania wspomagające edukację i rozwój uczniów. Na zakończenie projektu została zorganizowana wycieczka do Krakowa (więcej informacji na naszej stronie w aktualnościach).

  Czytaj więcej