Kangur Matematyczny 2024

Tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w konkursie Kangur Matematyczny. W tym roku szkolnym do konkursu we wszystkich kategoriach zgłosiło się 41 uczniów. Konkurs ten organizowany jest niemal na całym świecie. Jego celem jest wartościowa zabawa, popularyzacja nauki oraz, jak twierdzą organizatorzy Kangura, stworzenie matematycznej manifestacji o jak największym zasięgu. Ma on charakter jednorazowego testu. Nie ma etapu eliminacyjnego czy sprawdzianów wstępnych – każdy uczeń może podejść do konkursu. Co ważne, Kangur nie ma również testu finałowego czy etapu rywalizacji międzynarodowej. Test należy rozwiązać w ciągu 75 minut. Rodzaj zadań jest zależny od poziomu konkursu. Tematyka może lekko wykraczać poza zakres podstawowy dla danej klasy. Test Kangura składa się z zadań, z których wiele ma charakter zagadek i łamigłówek. Z drugiej strony – pytań jest dużo, a czasu na udzielenie odpowiedzi jest naprawdę niewiele. Uczniowie, poza kategorią Żaczek i Maluch, mają 75 minut na rozwiązanie 30 zadań. To zaledwie 2,5 minuty na jedno zadanie, czyli… naprawdę niewiele. Mimo tego, to konkurs nie tylko dla nagród i prestiżu, ale także dla rozwoju – poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności logicznego myślenia. Gorąco kibicujemy uczestnikom konkursu i czekamy na wyniki w maju.