Wyjazd na łyżwy

Coroczny wyjazd na łyżwy to m.in. trening, nauka i zabawa połączone z eliminacjami do zawodów Gminnych.