Mity Greckie - MCK Nowy Targ

W dniu 15 grudnia uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu. Głównym celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych uczestników w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze, poprzez udział w spektaklu –„Mity greckie. Umożliwienie kontaktu ze sztuką w formie aktywnego uczestnictwa w odbiorze inscenizacji. Uwrażliwienie na piękno gry aktorskiej, muzyki, obrazu i pracy różnych osób związanych z teatrem. Odkrywanie przez przeżywanie teatru, jako miejsca zbudowanego na ludzkich emocjach. Integracja grupy uczniów. Kształtowanie potrzeby odpowiedniego ubioru podczas wyjazdu do teatru. Bezpieczne zachowanie się w czasie drogi i pobytu w teatrze.