Wizyta Świętego Mikołaja w Szkole

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień - 6 grudnia. Wszystkie dzieci tego dnia z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci, zawitał do naszej szkoły i zaczął odwiedzać dzieci w klasach. Wyjątkowy Gość chętnie rozmawiał nie tylko z naszymi uczniami ale również z pracownikami szkoły. Wręczając prezenty nie szczędził ciepłych słów pod ich adresem. Wysłuchał wierszyków i piosenek, oglądał tańce i prace wykonane przez dzieci, jak również zlecał ćwiczenia sprawnoścowe. Mikołaj życzył dzieciom wiele radości i dużo dobrych ocen. Obiecał, że jeżeli będą grzeczni - to za rok znowu pojawi się w naszej szkole. Będziemy czekali.