Odblaskowa Szkoła 2023

W obecnym roku Szkoła Podstawowa w Jurgowie przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu  pt. „Odblaskowa szkoła 2023”. Akcja ma formę konkursu,  promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Włączenie się do tej akcji daje nam możliwość pokazania, że nasza Szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw, które mają na celu  ograniczenie zagrożenia w ruchu drogowym.