ALARM - czyli próbna ewakuacja w szkole

W trosce o bezpieczeństwo  29 września po godzinie 9:00 przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, przedszkolaków, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. 

Głównym celem alarmu było uświadomienie wszystkim, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia. Cała akcja przebiegła spokojnie, bez paniki i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu syreny alarmowej, uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele i pracownicy sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i znajomości drogi ewakuacyjnej (zgodnie z procedurami próbnej ewakuacji). Na miejscu zbiórki opiekun akcji Pani Maria Rusnak przypomniała procedury związane z akcją.