Język słowacki - konkursy

W ciągu roku szkolnego nasi uczniowie reprezentowali Szkołę w następujących konkursach:

Konkurs recytatorski „Dzień poezji i prozy słowackiej im. Františka Kolkoviča”

Piotr Wojtas kl.8 - I miejsce w kategorii poezja,

Weronika Sołtys kl.8 - III mieksce w kategorii proza,

Franciszek Wojtas kl.5 - II miejsce w kategorii proza,

Bartłomiej Gajdzis kl.3 - wyróżnienie w kategorii poezja.

Konkurs wiedzy o Słowacji „Poznaj Słowację - ojczyznę swoich przodków”

Drużynowo w składzie Weronika Sołtys, Jan Machaj, Piotr Wojtas - I miejsce.

Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy region Słowacji” organizowany przez czasopismo Život.

Kinga Trzop - I miejsce w kategorii klas 1-4,

Karolina Gombos - 11 miejsce w kategorii klas 1-4

Zofia Madeja - 15 miejsce w kategorii klas 5-8

Wyróżnienie: Patryk Pluciński klasa 7

GRATULACJE!