Egzaminy ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym jest przeprowadzony zgodnie z harmonogramem od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek) 2023 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z 3 przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamiast podstawy programowej.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności. Arkusze egzaminacyjne zawierają zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań maksymalnie będzie można uzyskać 105 punktów. W zależności od przedmiotu czas trwania egzaminu ósmoklasisty waha się od 90 do 120 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie www.oke.krakow.pl

W naszej szkole w tych dniach tylko w innych godzinach siódmoklasisci piszą egzaminy próbne.