Sprzątanie Świata

„Sprzątanie świata” to ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu oczyszczenie środowiska naturalnego z odpadów i śmieci. Przeprowadzana jest co roku i angażuje ludzi na całym świecie. W dniu 21.04.2023r uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji promowania zachowań ekologicznych, zwracając uwagę na ważność dbania o nasze środowisko naturalne. Wspolne zbieranie śmieci zmniejsza nasz negatywny wpływ na środowisko.