14 października

Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego  ustanowione 27 kwietnia 1972 r. i obchodzone jako Dzień Nauczyciela, a od 1982r. pod zmienioną nazwą jako Dzień Edukacji Narodowej.

Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zatwierdzone przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773r.

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić” - taka sentencja przyświecała tegorocznym obchodom święta nauczycieli w naszej szkole.

Uroczysta akademia z tej okazji odbyła się 14 października. Uczniowie pod przewodnictwem opiekuna Samorządu Uczniowskiego przygotowali część artystyczną o tematyce szkolnej.

W tym dniu w naszej szkole odbyła się również uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klasy I.

W uroczystości brali udział uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą, dyrektor szkoły oraz Rada Pedagogiczna, Rodzice i uczniowie szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej szkolnej rodziny!

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkole, książeczki SKO a od Rodziców mały upominek. Po skończonej akademii nasi bohaterowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez swoich rodziców.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!