Gminny Turniej Siatkòwki

Gminny Turniej Siatkòwki

Drużyna dziewczyn - II miejsce

Drużyna chłopców - IV miejsce