Egzaminy ósmoklasistów

We wtorek 24 maja rozpoczął się trzydniowy egzamin uczniów klasy 8. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego. Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Życzymy powodzenia!