Sprzątanie Świata

„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat działań podejmowanych w tym dniu m.in przez starszych i młodszych uczniów szkoły. Dzieci zostały uwrażliwione na kwestię szacunku do przyrody wyrażającą się w zabieraniu własnych śmieci ze sobą lub umieszczaniu ich w przeznaczonych do tego miejscach. We wskazane rejony objęte sprzątaniem, pod okiem nauczycieli wyruszyli uczniowie zaangażowani w akcję. Wcześniej zostali zaopatrzeni w niezbędne atrybuty – rękawiczki jednorazowe oraz pojemne worki, o które zadbały władze gminy. Po niedługim czasie sprzątania, uczniowie nieśli worki, wypełnione śmieciami niefrasobliwych ludzi. Akcja ,,Sprzątanie świata” była nie tylko spacerem, ale przede wszystkim praktyczną lekcją szacunku do przyrody. Liczymy na to, że uczeń, który podniesie butelkę, puszkę czy papierek zastanowi się nad własnym postępowaniem i sam nie rzuci śmieci w nieodpowiednim miejscu. Chcielibyśmy, by wyedukowani w ten sposób młodzi ludzie przerwali łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec bogactwa niszczonej przyrody.