RADOSNEGO ALLELUJA!

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby na czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

RADOSNEGO ALLELUJA!