#SuperKoderzy

Nasza szkoła od września dołączyła do #SuperKoderów!,  programu edukacyjnego Fundacji Orange. Program ten jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach informatyki uczniowie poznawali podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu. Ponadto uczniowie klasy 8 realizowali ścieżkę "Konstruktorzy gier".