Betlejemskie Światło Pokoju

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP również z naszej szkoły pragną podzielić się ze wszystkimi. Nasi harcerze niosąc lampiony ze Światłem 17.12.2021r. do Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska, Komisariatu Policji, Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Stacji Narciarskiej "Jurgów Ski",Parafii, Szkoły i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.