Gminny Turniej Koszykówki - nasza szkoła współorganizowała turniej

II miejsce dla drużyny dziewczyn
IV miejsce dla drużyny chłopców