Świętokrzyskie Klimaty

W dniach 26-28.10.2021r.uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w wycieczce z projektu „Poznaj Polskę”. Oto co zobaczyli w największym skrócie:

Muzeum „Dworek Mikołaja Reja”, które ukazuje związki pisarza z Nagłowicami i znaczenie jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej.

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiony na grzbiecie skalistego wzgórza najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV w, z inicjatywy Wacława II, króla Czech i Polski.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni , które a jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Zamek Krzyżtopór  czyli rezydencja łącząca wygodę mieszkańców z funkcją obronną, ukazujący ścisłe związki z jedną z najwspanialszych włoskich rezydencji - własnością rodu Farnese - zamkiem Caprarola. Obronny zamek został wzniesiony na nietypowym planie wpisanej w pięciobok bastionowej fortyfikacji. Pałac, fortyfikacje i ogród trzy główne elementy założenia - zostały powiązane osiowo.

Sandomierz położony malowniczo nad brzegiem Wisły, zwany często Małym Rzymem. Mimo bogatej historii i wielu atrakcji, prawdziwą popularność zdobył dopiero niedawno, dzięki serialowi “Ojciec Mateusz”. Jedną z atrakcji jest Brama Opatowska, Zawichojska, Lubelska i Krakowska oraz dwie furty, spośród których zachowała się tylko jedna – Dominikańska, nazywana Uchem Igielnym. Schodząc ze starego miasta, w kierunku Wisły, można dotrzeć do Zamku Królewskiego, wybudowanego na polecenie Kazimierza Wielkiego na miejscu dawnego grodu. Zamek wznosi się na wysokim wzgórzu, co dawniej zapewniało skuteczną obronę przed nieprzyjacielem.

Jaskinia „Raj” jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju, zachwycająca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują w niej skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu.

Centrum Nauki Leonardo da Vinci - dwupiętrowa wystawa skupiająca się wokół zainteresowań Leonarda Da Vinci, a że był on człowiekiem renesansu można tam obcować m.in. ze sztuką, anatomią, budownictwem, matematyką. Stanowiska skupiają się na zagadnieniach związanych  z budową i funkcjami życiowymi człowieka. Ta część nosi tytuł “Człowiek – niezwykła maszyna”. Można dotknąć, zobaczyć, poczuć na własnej skórze: jak to jest poruszać się i pokonywać przeszkody  na wózku inwalidzkim, jak dobrą mamy pamięć, jak działa przewód pokarmowy, ile wody jest w naszym organizmie, jaką mamy pojemność płuc oraz którędy przebiegają nasze żyły i jak działa serce.

Wszyscy uczniowie wrócili zachwyceni, a to co zobaczyli zapewne na długo pozostanie w ich pamięci.