Ślubowanie klas pierwszych

Dzień 12 października 2021r. na długo zostanie w pamięci naszym najmłodszym uczniom  z klas IA i IB. W tym właśnie dniu  zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.  Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Towarzyszyły jej wróżki oraz pomocnice. Uczniowie mimo tremy wykazali się wiedzą odpowiadając na zadawane pytania. Pokazali swoje umiejętności taneczne prezentując taniec Polonez. Zasłużyli na miano uczniów rozwiązując zagadki, wykonując egzaminowe zadania, recytując wiersze i śpiewając piosenki.
Najważniejszą częścią uroczystości było złożenie ślubowania. Uczniowie ślubowali sumiennie wywiązywać się z obowiązku szkolnego, strzec dobrego imienia szkoły, postępować według zasad dobrego wychowania oraz być patriotą i godnym obywatelem naszej Ojczyzny. Pani Dyrektor pasowała dzieci na uczniów klas pierwszych i życzyła powodzenia w edukacji szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji, książeczek SKO oraz pamiątek przygotowanych przez rodziców. Na pierwszaków czekały jeszcze miłe niespodzianki – wspaniały tort i ciasta przygotowane przez rodziców. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły są dwie pierwsze klasy.