Próbny Alarm Przeciwpożarowy

Dnia 23 września br. w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem  oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.  Ewakuacja polegała na przemieszczeniu osób z rejonów, w których mogłoby nastąpić nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń. O godz. 10.00 nasi uczniowie usłyszeli 3 długie dzwonki powtarzające się w krótkich odstępach czasu. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele i obsługa zgodnie z drogami ewakuacji przemieścili się na wyznaczony teren zbiórki. Akcja została przeprowadzona w obecności Straży Pożarnej i przebiegła prawidłowo, sprawnie w umiarkowanym tempie.