Sprzątanie Świata

28 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata”,

która została zorganizowana przez naszą gminę.

Celem akcji było rozbudzenie współodpowiedzialności za jakość otaczającego nas środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.