Informacje dotyczące realizacji zajęć w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie i procedura bezpieczeństwa w Szkole w czasie realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych uczniów klas 1-3 oraz konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.

Od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jurgowie w godzinach od 8:00 do 16:00 organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas 1-3,  konsultacje dla uczniów klasy 8, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz wprowadza procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie realizacji tych zajęć. 

Od 1 czerwca 2020r. w tych samych godzinach Szkoła organizuje konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej.

Treść Zarządzenia i Procedury Bezpieczeństwa - PDF