Informacje dotyczące realizacji zajęć w okresie epidemii COVID-19

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci klas IV–VIII. Zajęcia w tych klasach w naszej Szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego. Uczniowie klas I-III realizują zajęcia stacjonarne w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Szczegółowe informacje dotyczące zmian będą udostępniane w najbliższych dniach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 23.10.2020r.- pdf

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jurgowie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii - pdf