Rada Pedagogiczna

Dyrektor - mgr inż. Bogumiła Ciągwa - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

- mgr Piotr Boczek – fizyka

- mgr Lesław Chowaniec - wiedza o społeczeństwie

- mgr Barbara Ciągwa - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

- mgr Magdalena Dziurka - chemia, informatyka

- mgr Joanna Hodorowicz – Rabiańska - wychowanie fizyczne

- ks. mgr Piotr Kosakowski - religia

- mgr Beata Koszut - język polski

- mgr Elżbieta Madeja -  edukacje wczesnoszkolna, technika, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa 

- mgr Maria Rusnak - edukacja wczesnoszkolna, geografia, plastyka

- mgr Lucyna Rzepiszczak - matematyka

- mgr Anna Sołtys -  język słowacki, zajęcia rewalidacyjne

- Klaudia Wojeńska - język angielski, świetlica

- mgr Agnieszka Wojtanek - język niemiecki, muzyka

- mgr Lucyna Zabrzewska - język polski, zajęcia logopedyczne

- Mgr Małgorzata Ziemianek - język angielski, historia