Rok szkolny 2020/2021

SP Jurgów- zajęcia z projektu unijnego

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego - poniedziałek 14:30 - 15:15 (Małgorzata Ziemianek)

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego - wtorek 14:30-15:15 (Małgorzata Ziemianek)

3.Realizacja koła zainteresowań z j. niemieckiego - wtorek 14:30-15:15  (Agnieszka Wojtanek)

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki - piątek 12:50 -13:35 (Lucyna Rzepiszczak)

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki - czwartek  11:35 - 12:20 (Barbara Ciągwa)

6.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki - środa 15:15-16:00 (Lesław Chowaniec)

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody - wtorek 13:40-14:25 (Bogumiła Ciągwa)

8.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii - piątek  13:40 - 14:25 (Magdalena Rozmus)

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii -   środa 7:15 - 8:00  (Maria Rusnak)

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki - poniedziałek 14:30 (Elżbieta Pietruś)

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii - środa  7:15 -8:00 (Bogumiła Ciągwa)

12.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych

1 grupa - środa 13:40 - 14:25 ( Anna Sołtys)

2 grupa - czwartek 14:30 - 15:15(Beata Koszut)

3 grupa - czwartek 15:15 - 16:00(Beata Koszut)

13.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych (Lucyna Zabrzewska)

1 grupa- wtorek 11:35 -12:20

2 grupa-wtorek 12:30 - 13:15

14.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE – terapeutycznych (rewalidacja) - czwartek 13:40 (Anna Sołtys)