Rok szkolny 2021/2022

SP Jurgów- zajęcia z projektu unijnego

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego - czwartek 12.45 - 13.30 (Małgorzata Ziemianek)

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego - piatek 12.45 - 13.30 (Małgorzata Ziemianek)

3.Realizacja koła zainteresowań z j. niemieckiego - wtorek 14.25-15.10  (Agnieszka Wojtanek)

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki - piątek 12.45 -13.30 (Lucyna Rzepiszczak)

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki - poniedziałek  11.30 - 12.15 (Barbara Ciągwa)

6.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki -  wtorek 11.30 - 12.15 (Agata Rusnak)

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii - czwartek 13.35 -14.20 (Bogumiła Ciągwa)

8.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii - czwartek  14.25 - 15.10 (Hanna Krzyżanowska)

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii -   poniedziałek 12.45 - 13.30 (Maria Rusnak)

10. Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. niemieckiego -   poniedziałek 14.25 - 15.10 (Agnieszka Wojtanek)

11. Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych

1 grupa - poniedziałek 13.35 - 14.20 (Anna Sołtys)

2 grupa - poniedziałek 07.15 - 08.00 (Beata Koszut)

12.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych (Lucyna Zabrzewska)

1 grupa - wtorek 12.45 -13.30

2 i 3 grupa -piątek 13.35 - 14.20

13. Realizacja zajęć dla uczniów z SPE – terapeutycznych (rewalidacja) - środa 13.35 (Anna Sołtys)