Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - tygodniowy rozkład zajęć

Tygodnowy rozkład zajęć – rok szkolny 2021/2022

Elżbieta Madeja

Wtorek

11.30 – 12.15 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia

Maria Rusnak

Piątek

11.30 – 12.20 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia

Barbara Ciągwa

Środa

11.30 – 12.15 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia

Rusnak Agata

Poniedziałek

11.30 - 12.15 - zajęcia rozwijające  uzdolnienia

Lucyna Rzepiszczak

Poniedziałek

08.00 – 09.45 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia z matematyki

Anna Sołtys

Wtorek

11.30 – 12.15 – zajęcia rewalidacyjne

14.25 - 15.40 - zajęcia rewalidacyjne

Środa

10.40 - 11.25 - zajęcia rewalidacyjne

Czwartek

12.45 – 13.30 – zajęcia rewalidacyjne

Piątek

09.40 - 10.25 - zajęcia rewalidacyjne

10.40 - 11.25 - zajęcia rewalidacyjne

Lucyna Zabrzewska

Poniedziałek

08.00 - 08.45 – zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. polskiego

12.45 - 13.30 – zajęcia logopedyczne – grupa 1

Wtorek

14.40 - 11.25 - zajęcia logopedyczne – grupa 3

13.35 - 14.20 - zajęcia logopedyczne – grupa 2

Beata Koszut

Środa

14.25 - 15.10 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia z j. polskiego

Joanna Hodorowicz - Rabiańska

Piątek

11.30 - 12.15 - zajęcia rozwijajace uzdolnienia z wych. fizycznego

12.45 - 13.30 - zajęcia rozwijajace uzdolnienia z wych. fizycznego

13.35 - 14.20 - zajęcia rozwijajace uzdolnienia z wych. fizycznego