Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - tygodniowy rozkład zajęć

Tygodnowy rozkład zajęć – rok szkolny 2020/2021

Elżbieta Madeja

Wtorek – 11.35 – 12.20 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia

Maria Rusnak

Piątek – 12.20 – 13.35 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia

Barbara Ciągwa

Środa

11.35 – 12.20 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia

12.50 – 13.35 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Lucyna Rzepiszczak

Środa

13.40 – 14.25 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia z matematyki

Piątek

12.50 – 13.35 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Małgorzata Ziemianek

Wtorek

12.50 – 13.35 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia z j. angielskego

Anna Sołtys

Środa

13.40 – 14.25 – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Czwartek

13.40 – 14.25 – zajęcia rewalidacyjne

Lucyna Zabrzewska

Wtorek

07.10 – 07.55 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

08.00 – 08. 45 – zajęcia logopedyczne – grupa 1

11.35 – 12.20 – zajęcia logopedyczne – grupa 1

12.30 – 13.15 – zajęcia logopedyczne – grupa 2

Środa

08.00 – 08.45 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia z j. polskiego

Beata Koszut

Czwartek

13.40 – 14.25 – zajęcia rozwijające  uzdolnienia z j. polskiego