Biblioteka

Rok szkolny 2021/2022

Biblioteka czynna

Wtorek

10.25-11.25

Środa

8.00-8.45

12.45-13.00

Czwartek

9.35-11.30

12.15-12.45

Piątek

8.00-9.40

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

§ 1

Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 3 osób.

 

§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

Książki będą wypożyczane zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki, który znajduje się na drzwiach biblioteki i w dzienniku elektronicznym.


§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

Zwracaną książkę należy odłożyć na stolik specjalnie do tego przygotowanym (ZWROT KSIĄŻEK), z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.  Blat będzie dezynfekowany.

Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.