Procedura bezpieczeństwa w szkole w czasie realizacji zajęć w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie i procedura bezpieczeństwa w Szkole w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie epidemii COVID-19.

Od 18 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jurgowie w godzinach od 11 do 16 organizuje zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wprowadza procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie epidemii COVID-19.

Treść Zarządzenia i Procedury Bezpieczeństwa.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły - plik PDF

Procedura Bezpieczeństwa w Szkole - plik PDF