Komunikat

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że decyzją MEN szkoły pozostaną zamknięte do dnia 24 maja br.  Nauka nadal odbywać się będzie zdalnie a egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści  poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.